Fjedre.dk Fjaer.net Fjadrar.se Jouset.com Industriele-veren.nl Molle-industriali.it sodemann-pruziny.sk
Industrial-springs.com Ressorts-sodemann.fr Sodemann-gasfedern.de Sodemann-sprezyny.pl Muelles-industriales.es sodemann-pruziny.cz sodemann-rugok.hu
 
sodemann-springs.us sodemann-springs.us

Zajištění kvality, životní prostředí,Reach, Rohs, CE a Minerály z oblasti konfliktu

Sodemann Industrifjedre A/S dodává zboží nejrůznějším podnikům a odvětvím. Zodpovědně a správně vedený podnik má přirozeně zákazníky, kteří požadují informace týkající se těchto oblastí. Společnost Sodemann Industrifjedre A/S proto vypracovala tento stručný přehled o tom, co dělá pro zajištění kvality a ochranu životního prostředí. Budete-li potřebovat další informace, jsme vám vždy k dispozici.

 

Zajištění kvality a výroby

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S je společnost, která se specializuje na prodej pružin. Nabízíme rychlé dodání do druhého dne z největšího skladu pružin v Dánsku. Můžeme také nabídnout speciální pružiny pro konkrétní účely. Sodemann Industrifjedre A/S dodává pouze pružiny vyráběné v procesech nejvyšší kvality. Všechny závody, se kterými spolupracujeme, mají výrobní a měřicí zařízení, která splňují současné přísné požadavky na kvalitu. Používáme jen dráty s certifikovanou nejvyšší kvalitou. Dodržováním těchto požadavků je zajištěna technická kvalita.

Náš katalog obsahuje informace o normách DIN, číslech materiálu (Werkstoff), normách EN atd. pro různé skupiny výrobků. Samostatná specifikace jednotlivých dodávek standardních pružin obvykle není nutná. Pokud při objednávání speciálních pružin požadujete protokol o měření nebo kopii certifikátu drátu od dodavatele drátu, můžeme je dodat společně s objednávkou. Při objednání prosím uveďte, které informace požadujete.

Každá položka dodávaná společností Sodemann Industrifjedre A/S má vlastní číslo a všechna data se zaznamenávají do výpočetního systému. Všechny výkresy, obrázky a data jsou chráněny díky kompletnímu interními i externímu zálohování.

Další požadavky na kvalitu na naší straně, například na rychlé dodání, spolehlivost dodání, dodávky na principu Just In Time, ceny a servis atd., plníme díky nejnovějším poznatkům a technologiím v oblastech správy objednávek a skladového hospodářství, financí a administrativy atd. Naši skvělí zaměstnanci se znalostmi o mezerách na trhu v tomto odvětví mají mimoto smysl pro osobní odpovědnost ve všech oblastech své práce. Společnost Sodemann Industrifjedre A/S chce být vždy nejlepším a preferovaným dodavatelem standardních pružin. Sodemann Industrifjedre A/S proto neustále provádí nejrůznější zlepšení, aby vždy splňovala vlastní vysoké interní požadavky. Sodemann Industrifjedre A/S vítá jakoukoli konstruktivní kritiku, abychom v dialogu s našimi zákazníky byli vždy schopni splnit co nejvíce požadavků externích zákazníků.


Zásady ochrany životního prostředí

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S je obchodní společnost s kancelářemi a skladem – nevlastní výrobu. Kvalitní provoz je v zásadě založen na používání zdravého rozumu ve všech oblastech. Platí to samozřejmě i pro ekologickou problematiku. Sodemann Industrifjedre A/S se zaměřuje na ochranu našeho společného životního prostředí podle svých nejlepších schopností. Nemáme nic společného s nebezpečnými chemikáliemi ani jinými zdraví škodlivými výrobky. Třídíme náš odpad: plasty, kovy, sklo, lepenku atd. Všechen odpad se v roztříděné formě likviduje v nedalekých recyklačních stanicích. Dodržujeme všechna pravidla recyklační stanice, abychom vyhověli ekologickým požadavkům. Pokud si zákazníci nejsou jisti ohledně likvidace opotřebeného zboží zakoupeného u nás, mohou nám je zaslat a my se o správnou likvidaci postaráme.


Legislativa EU – nařízení REACH o chemikáliích

pdf4Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) je nařízení Evropské komise (ES) č. 1907/2006, jehož cílem je zajistit, aby 100 000 různých typů chemických látek používaných v EU bylo zdokumentováno s ohledem na bezpečnost pro člověka a životní prostředí. Návrh má význam pro všechny chemikálie vyráběné, dovážené nebo používané v množství alespoň 1 t ročně společnostmi v členských státech EU. V případě řady chemikálií, které jsou pro lidské zdraví a životní prostředí nejnebezpečnější, jsou firmy povinny používat méně nebezpečnou chemickou látku, je-li to možné. V našich výrobcích se chemikálie uvedené v nařízení REACH na seznamu nebezpečných látek nepoužívají v koncentraci vyšší než 0,1 hmotnostního procenta. Naše výrobky neobsahují žádné chemikálie ani nebezpečné látky a při výrobě našich pružin se používají jen běžné oleje a maziva.

Směrnice RoHS

o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) 2002/95/ES není zákon, ale předpis, který omezuje používání šesti nebezpečných látek a materiálů v elektronických a elektrických zařízeních. Tato směrnice úzce souvisí se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) 2002/96/ES, která stanoví požadavky na svoz a/nebo recyklaci a/nebo likvidaci elektronických a elektrických součástek a materiálů. Tato iniciativa vznikla za účelem řešení zvětšujících se problémů spojených se znečištěním životního prostředí.

O směrnici RoHS se často hovoří jako o směrnici k eliminaci olova, neboť omezuje používání celkem šesti látek: olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB, bromovaných zhášedel) a polybromovaných difenyletherů (PBDE, bromovaných zhášedel).

Výrobky společnosti Sodemann Industrifjedre A/S neobsahují žádné výše uvedené látky.

Směrnice RoHS 2

27. května 2011, pět let po zavedení směrnice RoHS, Evropský parlament přijal novou směrnici známou jako RoHS 2. Směrnice RoHS 2 je unijní směrnice č. 2011/65/EU. RoHS je směrnice pro anglické spojení „Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“

Směrnice RoHS 2 zakazuje používání těchto nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních prodávaných v EU od 1. července 2006: olova, kadmia, rtuti, šestimocného chromu (chromu VI), polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE).

Cílem směrnice je omezit dopady používání elektrických a elektronických výrobků a jejich likvidace na lidské zdraví a životní prostředí.

Závěr:

Jsme pevně přesvědčeni, že výrobky společnosti Sodemann Industrifjedre A/S neobsahují žádné výše uvedené látky nebo materiály a že tedy splňujeme požadavky směrnice RoHS a RoHS 2.


Zajištění bezpečnosti pracovních podmínek

pdf4Jak víme z našeho šetření, společnost Sodemann Industrifjedre A/S nepoužívá zboží pocházející z výrobních procesů, v nichž nejsou zachovávány dobré a bezpečné pracovní podmínky jak administrativního, tak provozního personálu. Sodemann Industrifjedre A/S neakceptuje dodavatele využívající dětskou práci, vykořisťují jejich pracovní sílu, využívají nucenou práci, práci odporující aktuální legislativě, jednají diskriminačně, nerespektují ekologické požadavky atd. Veškerá výroba se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy a s respektem ke spolupracovníkům. Není-li tato podmínka dodržena, Sodemann Industrifjedre A/S ihned přeruší spolupráci.


Certifikáty CE

pdf4V sortimentu SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nejsou výrobky s certifikátem CE. Naše výrobky nemají značku CE, protože žádný není ve skupině CE vyžadující tuto značku. Umístit označení CE na pružiny jako samostatné jednotky by nebylo vhodné.


 


Minerály z oblasti konfliktu

pdf4V roce 2010 prezident Obama podepsal Dodd-Frankův zákon o ochraně spotřebitele. Oddíl 1502 tohoto zákona se týká mezinárodního obchodu a využívání minerálů z oblastí konfliktu. Podobně jako u diamantů z oblastí konfliktu (tzv. krvavých diamantů) se pod pojmem „minerály z oblastí konfliktu“ rozumí nerostné suroviny, které pocházejí z určitých částí světa, v nichž dochází ke konfliktu, jenž má vliv na těžbu a obchodování s těmito surovinami.
Bylo vyvinuto značné úsilí k omezení obchodu se zdroji z oblastí konfliktu, k omezení motivace pro jejich těžbu a boj o ně. Podle Dodd-Frankova zákona o reformě a ochraně spotřebitele z roku 2010 jsou výrobci povinni přezkoumat svůj dodavatelský řetězec a oznámit používání minerálů z oblastí konfliktu.

K nejběžněji těženým minerálům z oblastí konfliktu patří cínovec (na výrobu cínu), wolframit (na výrobu wolframu), koltan (na výrobu tantalu) a zlatá ruda, které se těží v různých zemích a než je zakoupí nadnárodní elektrotechnické společnosti, projdou přes řadu prostředníků. Tyto nerostné suroviny jsou nezbytné při výrobě nejrůznějších elektronických zařízení.

Ujišťujeme naše zákazníky, že všechny naše výrobky splňují požadavky Dodd-Frankova zákona o reformě a minerálech z konfliktních oblastí, a prohlašujeme, že:

ŽÁDNÉ výrobky společnosti SODEMANN Industrifjedre A/S neobsahují žádné z výše uvedených produktů.


Long term suppliers' declaration

pdf4Click the PDF-logo to download a long term suppliers' declarion valid until 31.12.2019

0

Tel: +4586720099

Rádi vám pomůžeme po telefonu!

Hovoříme anglicky, švédsky, německy a dánsky. 
pondělí – čtvrtek: 08.00 - 16.30
pátek: 08.00 - 15.30


Přejít na stránku Kontakty

 

Napište nám!
V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře nebo nám zašlete e-mail na adresu sif@fjedre.dk


Co nejdříve vás budeme kontaktovat!

 

Informace o souborech cookie

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookie. 

Dalším používáním těchto webových stránek nám dáváte souhlas s používáním souborů cookie.

Více zde...

 
Můžete nás kontaktovat na
sif@fjedre.dk