Fjedre.dk Fjaer.net Fjadrar.se Jouset.com Industriele-veren.nl Molle-industriali.it sodemann-pruziny.sk
Industrial-springs.com Ressorts-sodemann.fr Sodemann-gasfedern.de Sodemann-sprezyny.pl Muelles-industriales.es sodemann-pruziny.cz sodemann-rugok.hu
 
sodemann-springs.us sodemann-springs.us

Zajištění kvality, životní prostředí,Reach, Rohs, CE a Minerály z oblasti konfliktu

Sodemann Industrifjedre A/S dodává zboží nejrůznějším podnikům a odvětvím. Zodpovědně a správně vedený podnik má přirozeně zákazníky, kteří požadují informace týkající se těchto oblastí. Společnost Sodemann Industrifjedre A/S proto vypracovala tento stručný přehled o tom, co dělá pro zajištění kvality a ochranu životního prostředí. Budete-li potřebovat další informace, jsme vám vždy k dispozici.

 

Zajištění kvality a výroby

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S je společnost, která se specializuje na prodej pružin. Nabízíme rychlé dodání do druhého dne z největšího skladu pružin v Dánsku. Můžeme také nabídnout speciální pružiny pro konkrétní účely. Sodemann Industrifjedre A/S dodává pouze pružiny vyráběné v procesech nejvyšší kvality. Všechny závody, se kterými spolupracujeme, mají výrobní a měřicí zařízení, která splňují současné přísné požadavky na kvalitu. Používáme jen dráty s certifikovanou nejvyšší kvalitou. Dodržováním těchto požadavků je zajištěna technická kvalita.

Náš katalog obsahuje informace o normách DIN, číslech materiálu (Werkstoff), normách EN atd. pro různé skupiny výrobků. Samostatná specifikace jednotlivých dodávek standardních pružin obvykle není nutná. Pokud při objednávání speciálních pružin požadujete protokol o měření nebo kopii certifikátu drátu od dodavatele drátu, můžeme je dodat společně s objednávkou. Při objednání prosím uveďte, které informace požadujete.

Každá položka dodávaná společností Sodemann Industrifjedre A/S má vlastní číslo a všechna data se zaznamenávají do výpočetního systému. Všechny výkresy, obrázky a data jsou chráněny díky kompletnímu interními i externímu zálohování.

Další požadavky na kvalitu na naší straně, například na rychlé dodání, spolehlivost dodání, dodávky na principu Just In Time, ceny a servis atd., plníme díky nejnovějším poznatkům a technologiím v oblastech správy objednávek a skladového hospodářství, financí a administrativy atd. Naši skvělí zaměstnanci se znalostmi o mezerách na trhu v tomto odvětví mají mimoto smysl pro osobní odpovědnost ve všech oblastech své práce. Společnost Sodemann Industrifjedre A/S chce být vždy nejlepším a preferovaným dodavatelem standardních pružin. Sodemann Industrifjedre A/S proto neustále provádí nejrůznější zlepšení, aby vždy splňovala vlastní vysoké interní požadavky. Sodemann Industrifjedre A/S vítá jakoukoli konstruktivní kritiku, abychom v dialogu s našimi zákazníky byli vždy schopni splnit co nejvíce požadavků externích zákazníků.


Zásady ochrany životního prostředí

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S je obchodní společnost s kancelářemi a skladem – nevlastní výrobu. Kvalitní provoz je v zásadě založen na používání zdravého rozumu ve všech oblastech. Platí to samozřejmě i pro ekologickou problematiku. Sodemann Industrifjedre A/S se zaměřuje na ochranu našeho společného životního prostředí podle svých nejlepších schopností. Nemáme nic společného s nebezpečnými chemikáliemi ani jinými zdraví škodlivými výrobky. Třídíme náš odpad: plasty, kovy, sklo, lepenku atd. Všechen odpad se v roztříděné formě likviduje v nedalekých recyklačních stanicích. Dodržujeme všechna pravidla recyklační stanice, abychom vyhověli ekologickým požadavkům. Pokud si zákazníci nejsou jisti ohledně likvidace opotřebeného zboží zakoupeného u nás, mohou nám je zaslat a my se o správnou likvidaci postaráme.


Legislativa EU – nařízení REACH o chemikáliích

pdf4Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) je nařízení Evropské komise (ES) č. 1907/2006, jehož cílem je zajistit, aby 100 000 různých typů chemických látek používaných v EU bylo zdokumentováno s ohledem na bezpečnost pro člověka a životní prostředí. Návrh má význam pro všechny chemikálie vyráběné, dovážené nebo používané v množství alespoň 1 t ročně společnostmi v členských státech EU. V případě řady chemikálií, které jsou pro lidské zdraví a životní prostředí nejnebezpečnější, jsou firmy povinny používat méně nebezpečnou chemickou látku, je-li to možné. V našich výrobcích se chemikálie uvedené v nařízení REACH na seznamu nebezpečných látek nepoužívají v koncentraci vyšší než 0,1 hmotnostního procenta. Naše výrobky neobsahují žádné chemikálie ani nebezpečné látky a při výrobě našich pružin se používají jen běžné oleje a maziva.

Směrnice RoHS

o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) 2002/95/ES není zákon, ale předpis, který omezuje používání šesti nebezpečných látek a materiálů v elektronických a elektrických zařízeních. Tato směrnice úzce souvisí se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) 2002/96/ES, která stanoví požadavky na svoz a/nebo recyklaci a/nebo likvidaci elektronických a elektrických součástek a materiálů. Tato iniciativa vznikla za účelem řešení zvětšujících se problémů spojených se znečištěním životního prostředí.

O směrnici RoHS se často hovoří jako o směrnici k eliminaci olova, neboť omezuje používání celkem šesti látek: olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB, bromovaných zhášedel) a polybromovaných difenyletherů (PBDE, bromovaných zhášedel).

Výrobky společnosti Sodemann Industrifjedre A/S neobsahují žádné výše uvedené látky.

Směrnice RoHS 2

27. května 2011, pět let po zavedení směrnice RoHS, Evropský parlament přijal novou směrnici známou jako RoHS 2. Směrnice RoHS 2 je unijní směrnice č. 2011/65/EU. RoHS je směrnice pro anglické spojení „Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“

Směrnice RoHS 2 zakazuje používání těchto nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních prodávaných v EU od 1. července 2006: olova, kadmia, rtuti, šestimocného chromu (chromu VI), polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE).

Cílem směrnice je omezit dopady používání elektrických a elektronických výrobků a jejich likvidace na lidské zdraví a životní prostředí.

Závěr:

Jsme pevně přesvědčeni, že výrobky společnosti Sodemann Industrifjedre A/S neobsahují žádné výše uvedené látky nebo materiály a že tedy splňujeme požadavky směrnice RoHS a RoHS 2.


Zajištění bezpečnosti pracovních podmínek

pdf4Jak víme z našeho šetření, společnost Sodemann Industrifjedre A/S nepoužívá zboží pocházející z výrobních procesů, v nichž nejsou zachovávány dobré a bezpečné pracovní podmínky jak administrativního, tak provozního personálu. Sodemann Industrifjedre A/S neakceptuje dodavatele využívající dětskou práci, vykořisťují jejich pracovní sílu, využívají nucenou práci, práci odporující aktuální legislativě, jednají diskriminačně, nerespektují ekologické požadavky atd. Veškerá výroba se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy a s respektem ke spolupracovníkům. Není-li tato podmínka dodržena, Sodemann Industrifjedre A/S ihned přeruší spolupráci.


Certifikáty CE

pdf4V sortimentu SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nejsou výrobky s certifikátem CE. Naše výrobky nemají značku CE, protože žádný není ve skupině CE vyžadující tuto značku. Umístit označení CE na pružiny jako samostatné jednotky by nebylo vhodné.


 


Minerály z oblasti konfliktu

pdf4V roce 2010 prezident Obama podepsal Dodd-Frankův zákon o ochraně spotřebitele. Oddíl 1502 tohoto zákona se týká mezinárodního obchodu a využívání minerálů z oblastí konfliktu. Podobně jako u diamantů z oblastí konfliktu (tzv. krvavých diamantů) se pod pojmem „minerály z oblastí konfliktu“ rozumí nerostné suroviny, které pocházejí z určitých částí světa, v nichž dochází ke konfliktu, jenž má vliv na těžbu a obchodování s těmito surovinami.
Bylo vyvinuto značné úsilí k omezení obchodu se zdroji z oblastí konfliktu, k omezení motivace pro jejich těžbu a boj o ně. Podle Dodd-Frankova zákona o reformě a ochraně spotřebitele z roku 2010 jsou výrobci povinni přezkoumat svůj dodavatelský řetězec a oznámit používání minerálů z oblastí konfliktu.

K nejběžněji těženým minerálům z oblastí konfliktu patří cínovec (na výrobu cínu), wolframit (na výrobu wolframu), koltan (na výrobu tantalu) a zlatá ruda, které se těží v různých zemích a než je zakoupí nadnárodní elektrotechnické společnosti, projdou přes řadu prostředníků. Tyto nerostné suroviny jsou nezbytné při výrobě nejrůznějších elektronických zařízení.

Ujišťujeme naše zákazníky, že všechny naše výrobky splňují požadavky Dodd-Frankova zákona o reformě a minerálech z konfliktních oblastí, a prohlašujeme, že:

ŽÁDNÉ výrobky společnosti SODEMANN Industrifjedre A/S neobsahují žádné z výše uvedených produktů.


Long term suppliers' declaration

pdf4Click the PDF-logo to download a long term suppliers' declarion valid until 31.12.2017

0

Tel: +4586720099

Rádi vám pomůžeme po telefonu!

Hovoříme anglicky, švédsky, německy a dánsky. 
pondělí – čtvrtek: 08.00 - 16.30
pátek: 08.00 - 15.30


Přejít na stránku Kontakty

 

Napište nám!
V případě dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře nebo nám zašlete e-mail na adresu sif@fjedre.dk


Co nejdříve vás budeme kontaktovat!

 

Informace o souborech cookie

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookie. 

Dalším používáním těchto webových stránek nám dáváte souhlas s používáním souborů cookie.

Více zde...

 
UPS standard 
Česká republika

 
Expedováno s číslem pro sledování polohy a pohybu. Predpokládaná dodací lhuta je 3-5 pracovní dny.
. Podnikový
bez DPH)
Soukromý
(s DPH)

1kg 368 CZK 432 CZK
2kg 388 CKZ 452 CZK
3kg 408 CZK 472 CZK
4kg 428 CZK 492 CZK
10kg 496 CZK 560 CZK


Poštovní dopis 
Česká republika
Bez sledování polohy a pohybu. Dodací lhůta: 4-14 pracovní dny. Dánská pošta nám neumožňuje zasílat plynové vzpěry poštou. Dopisy jsou odesílány ve 20.00 každý všední den.
. Podnikový
bez DPH)
Soukromý
(s DPH)

0,5kg 184 CZK 230 CZK
1,0kg 184 CZK 230 CZK
 
Můžete nás kontaktovat na
sif@fjedre.dk