Chat with us, powered by LiveChat

Právo na reklamaci a záruku

Pokud nakupujete u společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, ať už jako soukromý odběratel či firemní zákazník, máte v případě vadného produktu nárok na podání reklamace v běžné zákonné lhůtě o délce 2 let. Společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S neposkytuje žádné další záruky z toho důvodu, že jako zákazník společnosti SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S jste již chráněn/a nárokem na běžnou 2letou lhůtu pro podání reklamace. Pro zákazníky je často složité určit, jaký je rozdíl mezi běžnou 2letou zákonnou lhůtou pro podání reklamace a zárukou. Níže se pokusíme vysvětlit, jaký je mezi běžnou 2letou zákonnou lhůtou pro podání reklamace a zárukou rozdíl.

Pokud nakupujete jako soukromý odběratel v zemi EU, je minimální lhůta pro podání reklamace dva roky. Každá země EU si pro podání reklamace může nastavit lhůtu delší, nikdy ale ne kratší než dva roky. To znamená, že pokud dojde k poškození produktu následkem problému přítomného již v okamžiku dodání produktu soukromému odběrateli, pak tento odběratel může, v závislosti na okolnostech, získat náhradu, opravu či výměnu produktu.

Dle dánského práva je firemní zákazník také oprávněn k 2leté lhůtě pro podání reklamace. Toto právo na reklamaci se ale neodvíjí od legislativy EU, firemní zákazník v jiné zemi proto ke stejné ochraně být oprávněn nemusí. Na rozdíl od spotřebitelských nákupů je břemeno dokázání vadnosti pro-duktu při dodání na firemním zákazníkovi.

U spotřebitelských nákupů (soukromými odběrateli) je důkazní břemeno po dobu prvních šesti měsíců opačné. Jinými slovy je u spotřebitelských nákupů v prvních šesti měsících za dokázání nezávadnosti produktu při dodání odpovědný prodejce. Poté je po dobu následujících 18 měsíců břemeno dokázání vadnosti produktu při dodání na soukromém odběrateli.

V případě, že odhalí soukromý odběratel či firemní zákazník vadu, u které je soukromý odběratel či firemní zákazník přesvědčen o tom, že za ni nese odpovědnost prodejce, je soukromý odběratel či firemní zákazník povinen produkt u prodejce reklamovat co nejdříve a učinit tak v přiměřené lhůtě od chvíle, kdy vadu soukromý odběratel či firemní zákazník odhalí.

Záruka tedy platí souběžně s reklamačním právem a je službou, která je obvykle rozsáhlejší než zákonný nárok na reklamaci. Prodejce poskytuje záruku pouze v případě, že tak sám jasně stanoví, a zároveň také jasně stanoví, na co se takováto případná záruka vztahuje. Záruka má obvykle formu ručení prodejce za to, že produkt má určité specifické vlastnosti a určitou minimální životnost při běžném užívání. Jak již bylo v úvodu stanoveno, společnost SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S záruku neposkytuje, nic-méně jakožto soukromý odběratel či firemní zákazník máte právo na reklamaci v běžné lhůtě o délce 2 let.

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.