Chat with us, powered by LiveChat

Informace

Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S dodáva tovar pre všetky druhy firiem a sektory. Prirodzene, že zodpovedne a správne prevádzkované firmy budú mať často zákazníkov, ktorí vyžadujú informácie týkajúce sa týchto oblastí. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S preto vyvinula túto stručnú prezentáciu kvality a práce v oblasti životného prostredia vo firme. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, sme vám vždy k službám.

Cenové dohody / smlouvy atd.

Společnost Sodemann Industrifjedre A/S se zákazníky neuzavírá smlouvy ani dohody, které se týkají právních podmínek, jimiž se řídí naše ceny, rámcové smlouvy, zajištění služeb nebo řízení jakosti apod. Smlouvy tohoto druhu obsahují mnoho ustanovení, jež jsou zcela přijatelná a přiměřená, ale obsahují rovněž ustanovení, jež mohou být nepřiměřená nebo v budoucnu nesplnitelná či obtížně splnitelná. Pokud určitá smlouva není pro obě strany zcela jasná, neexistuje žádný důvod takovou smlouvu uzavírat. Naše obchodní činnost se zákazníky je obecně velmi jednoduchá. Zákazníci si objednávají a nakupují pouze přesný počet speciálních pružin nebo standardních pružin, které potřebují. Speciální pružiny jsou vyrobeny v souladu s informacemi a přáními zákazníka a poté, co zákazník přijme nabídku, kterou obdržel. Standardní pružiny se vyrábějí a dodávají na základě parametrů jednotlivých typů. Ceny a množstevní slevy na standardní pružiny jsou uvedeny v našem internetovém obchodě. Pokud má zákazník na určitou pružinu velmi zvláštní požadavky, a proto si není jist, zda standardní pružina může tyto požadavky splňovat, měl by nám při objednávání předat veškeré důležité informace, abychom mohli zajistit, že dodaný výrobek bude splňovat zákazníkovy požadavky a přání.Springs

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.