Smlouva o zachování mlčenlivosti (NDA = Non-Disclosure Agreement)

Download pdf Je pochopitelné že zákazník požaduje po dodavateli podepsání dokumentu NDA, pokud je výrobek zákazníka nebo vývoj výrobku tajemstvím. Ze zásady však smlouvy o zachování důvěrnosti, smlouvy o utajení atd. nepodepíšeme, protože součást, která se nás týká, je pouze jednou částí z hotového výrobku. Nechceme ani nepotřebujeme znát všechny detaily o výrobku, pouze přesné informace o dílu, se kterým pružina souvisí, abychom se se zadáním mohli dobře vypořádat. Pokud je dokument NDA sepsán a podepsán, musí být zákonně přiměřený pro obě strany, aby měl smysl. Kontrole a pochopení dokumentů takového typu jako celku musíme věnovat čas a prostředky, než je můžeme podepsat. Vždy jsme si vedli dobře bez těchto právních dokumentů. Často se zabýváme různými návrhy a vynálezy, jejichž informace musí zůstat ve společnosti – nemáme žádný problém s dodržováním vysokých etických norem a standardů pravosti v rámci celého procesu, což nevyžaduje smlouvy NDA ani žádné jiné dokumenty.

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.