Vyrábame funkčné a bezpečné výrobky

Download pdfStáhnout pdfPokiaľ je známe z našich testov, spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S nezískava tovar z výrobných procesov, ktoré nemajú dobré a bezpečné pracované prostredie pre personál administratívy a pracovníkov továrenskej produkcie. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S neakceptuje dodávateľov, ktorí využívajú prácu detí, zneužívajú pracovné sily, používajú násilne vynútenú prácu, pracujú v podmienkach, ktoré porušujú právne požiadavky, vystupujú diskriminačným spôsobom, nerešpektujú požiadavky na životné prostredie, atď. Všetka produkcia prebieha v súlade s aktuálnymi nariadeniami a s rešpektom ku spolupracujúcim kolegom. Ak táto podmienka nie je dodržaná, spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S okamžite preruší spoluprácu.

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.