Smernica EU legislatívy REACH o chemikáliách.

Download pdfStáhnout pdfREACH, čo je skratka pre „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances“ (registrácia, vyhodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemických substancií) je názvom smernice (EC no. 1907/2006) od Európskej komisie, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby 100 000 rôznych druhov chemikálií používaných v EU bude dokumentovaných s ohľadom na bezpečnosť pre ľudí a životné prostredie. Účel je veľmi dôležitý pre všetky chemikálie, ktoré vyrába, dováža alebo používa v množstvách minimálne 1 tony ročne spoločnosť v členskom štáte EU. V prípade mnohých chemikálií, ktoré sú najnebezpečnejšie pre ľudské zdravie a životné prostredie sú spoločnosti povinné použiť menej nebezpečnú chemikáliu, ak je to možné. S našimi produktami sa nepoužívajú chemikálie, ktoré sú uvedené na listine smernice REACH, ako nebezpečné substancie s koncentráciou nad 0,1 percenta hmotnosti. Naše produkty neobsahujú žiadne chemikálie alebo nebezpečné substancie a pri produkcii našich pružín sú použité len štandardné oleje a mazivá.

SVHC.

V našich výrobcích nejsou použity žádné chemikálie ze seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).

Seznam SVHC zahrnuje látky, jež jsou obzvláště nebezpečné a jež jsou samostatně definovány směrnicí REACH (Substances of Very High Concern = SVHC). Seznam (aktualizovaný 16. července 2019) naleznete zde.The list (updated 19 January 2021) can be viewed here..    

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.