Konfliktné minerály

Download pdfV roku 2010 prezident Obama podpísal zákon Dodd-Frank na ochranu spotrebiteľov. Sekcia 1502 tohto zákonu označuje medzinárodný obchod a použitie konfliktných minerálov. Tak, ako podobné vydanie týkajúce sa konfliktných diamantov alebo krvavých diamantov, konfliktné minerály označujú surové materiály pochádzajúce z príslušnej časti sveta, kde sa vyskytuje konflikt a postihuje ťažbu a obchodovanie s týmito materiálm.
Vytvorilo sa mnoho medzinárodných snáh na zníženie obchodovania s konfliktnými zdrojmi, na zníženie snáh o ich ťažbu a konfliktov kvôli nim. V roku 2010 reforma a ochrana spotrebiteľa Dodd–Frank vyžadovala audit výrobcov a ich dodávateľských reťazcov a hlásenia o použití konfliktných minerálov.

Najčastejšie ťažené konfliktné minerály sú kasiterit (na cín), wolframit (na wolfrám), coltan (na tantal) a zlatá ruda, ktoré sa ťažia v rôznych krajinách a prechádzajú cez rôznych sprostredkovateľov predtým, ako ich kúpia medzinárodné elektronické spoločnosti. Tieto minerály sú základom pri výrobe rôznych elektronických zariadení.

Aby sa zabezpečilo našim zákazníkom, že všetky naše produkty nie sú v konflikte s reformou Dodd–Frank a produktmi s konfliktnými minerálmi vo všeobecnosti, týmto prehlasujeme, že:

ŽIADNY produkt spoločnosti SODEMANN Industrifjedre A/S neobsahuje žiadny z vyššie uvedených produktov.

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.