Stratégia týkajúca sa životného prostredia

Download pdfStáhnout pdfSpoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S je obchodnou spoločnosťou s kanceláriami a skladovými priestormi – nemá produkciu. Hlasoví operátori majú založenú svoju prevádzku na použití zdravého rozumu vo všetkých oblastiach. Prirodzene, toto sa týka aj problémom so životným prostredím. Spoločnosť Sodemann Industrifjedre A/S sa zameriava na ochranu svojich spoločných priestorov podľa svojich najlepších možností. U nás sa nevyskytujú nebezpečné chemikálie alebo iné škodlivé produkty. Triedime svoj odpad: plasty – kovy – sklo – kartóny, atď. Všetok odpad je zlikvidovaný v triedenej forme na neďalekých recyklačných staniciach. Dodržiavame všetky predpisy recyklačnej stanice, aby sa zabezpečila zhoda s požiadavkami na životné prostredie. Ak zákazníci nie sú si istí, ako zlikvidovať opotrebené položky sortimentu, nakúpené u nás, sú vítaní a môžu ich zaslať nám na správne zlikvidovanie.

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.