Chat with us, powered by LiveChat

Plynové vzpěry - Nerezová ocel 316 - FDA schváleno

Technické kreslení - Plynové vzpěry - Nerezová ocel 316 - FDA schváleno

Objednávku provedenou pondělí-čtvrtek do 15:30 a v pátek do 14:45 expedujeme ještě v tentýž den s doručením do 2-4 dní. To platí také pro všechny plynové pružiny, které jsou skladem

Množstevní slevy a ceny se vám zobrazí po kliknutí na nákupní vozík vedle požadovaného produktu.

Pro rychlou a snadnou navigaci prosím použijte níže uvedené posuvníky.

Co je to plynová pružina schválená pro potraviny?
 

Naše plynové pružiny schválené pro potraviny jsou vyrobeny ze silného nerezového materiálu (AISI 316), který odolá čisticím prostředkům. Zároveň je olej v plynové pružině schválen pro potravinářské použití (Omnilube FGH 1046).

Plynová pružina funguje jako běžná plynová pružina. Poskytuje odpor při zatlačení pístnice do válce a vždy se pokusí vrátit na nezatíženou délku (L2).

Poskytuje odpor při zatlačení pístnice do válce a vždy se pokusí vrátit na nezatíženou délku (L2). Údržba plynové pružiny Naše plynové pružiny nevyžadují žádnou údržbu. Pístnice se ve skutečnosti nesmí mazat, protože by mohlo dojít k poškození těsnění mezi pístnicí a válcem.

Údržba plynové pružiny
 

Naše plynové pružiny nevyžadují žádnou údržbu. Pístnice se ve skutečnosti nesmí mazat, protože by mohlo dojít k poškození těsnění mezi pístnicí a válcem. Pokud se pružina používá ve znečištěném prostředí, můžete s výhodou namontovat naše pryžové měchy pro ochranu pístnice.

Jak by měla být plynová pružina namontována?
 

Je důležité namontovat plynovou pružinu tak, aby pístnice (tenká část plynové pružiny) směřovala dolů v poloze, ve které zůstane nejdéle. Při montáži protilehle hrozí únik oleje z těsnění a tím se výrazně zkrátí životnost.

Koncovky a konzoly z nerezového materiálu odolného vůči kyselinám
 

Nyní máme na skladě také výběr koncovek a držáků z nerezového materiálu odolného proti kyselinám AISI 316. Další informace naleznete v části koncovky nebo použijte tlačítka níže.

Nakupovat podle
Možnosti nákupu
Ø1 - Průměr pístnice (mm)
Ø2 - Průměr trubice (mm)
L1 - Zdvih (mm) (+/- 2 mm)
F - Sila (N)
L2 - Délka mezi závity bez zatížení (mm) (+/- 3 mm)
K - Poměr sil
G - Velikost závitu (M)

Produkty 1-10 z 935

na stránce
Nastavit sestupně
Zobrazit ceny - Přidat do košíku Materiál Ø1
Průměr pístnice (mm)
Ø2
Průměr trubice (mm)
L1
Zdvih (mm) (+/- 2 mm)
F
Sila (N)
L2
Délka mezi závity bez zatížení (mm) (+/- 3 mm)
K
Poměr sil
G
Velikost závitu (M)
Č. zboží Stock Technické kreslení Číst dále 3D CAD
Nerezová ocel 316 6.00 15.00 20.00 50.00 86.00 1.30 6.00 GFRF-6-20-50-316 GFRF-6-20-50-316
Nerezová ocel 316 6.00 15.00 20.00 100.00 86.00 1.30 6.00 GFRF-6-20-100-316 GFRF-6-20-100-316
Nerezová ocel 316 6.00 15.00 20.00 125.00 86.00 1.30 6.00 GFRF-6-20-125-316 GFRF-6-20-125-316
Nerezová ocel 316 6.00 15.00 20.00 150.00 86.00 1.30 6.00 GFRF-6-20-150-316 GFRF-6-20-150-316
Nerezová ocel 316 6.00 15.00 20.00 175.00 86.00 1.30 6.00 GFRF-6-20-175-316 GFRF-6-20-175-316
Nerezová ocel 316 6.00 15.00 20.00 200.00 86.00 1.30 6.00 GFRF-6-20-200-316 GFRF-6-20-200-316
Nerezová ocel 316 6.00 15.00 20.00 225.00 86.00 1.30 6.00 GFRF-6-20-225-316 GFRF-6-20-225-316
Nerezová ocel 316 6.00 15.00 20.00 250.00 86.00 1.30 6.00 GFRF-6-20-250-316 GFRF-6-20-250-316
Nerezová ocel 316 6.00 15.00 20.00 275.00 86.00 1.30 6.00 GFRF-6-20-275-316 GFRF-6-20-275-316
Nerezová ocel 316 6.00 15.00 20.00 300.00 86.00 1.30 6.00 GFRF-6-20-300-316 GFRF-6-20-300-316

Produkty 1-10 z 935

na stránce
Nastavit sestupně
Materiál

Válec a pístnice: Tyto nerezové plynové pružiny jsou vyrobeny z nerezového materiálu AISI 316.

Olej: Olej je schválen pro potravinářské použití. (Omnilube FGH 1046)

Plyn: Plynem je dusíkatý plyn.

Tolerance

Celková délka (L2): +/- 3 mm

Zdvih (L1): +/- 2 mm

Síla (F): +/- 10 %

Datový list a 3D CAD

Pokud chcete PDF datový list nebo 3D CAD výkres pružiny ve formátu .step, .iges nebo .sat, můžete si je stáhnout zdarma kliknutím na symbol 3D CAD vedle čísla položky v tabulce.

Číslo zboží

Plynové vzpěry v nabídce společnosti Sodemann Industrifjedre A/S se definují na základě tloušťky pístnice, zdvihu a síly v N.
Pojmenování plynových pružin

Terminologie
Technické kreslení - Plynové vzpěry - Nerezová ocel 316 - FDA schváleno
 
 
 
Ø1
=
Průměr pístnice
Ø2
=
Průměr trubice
L1
=
Zdvih
L2
=
Délka mezi závity bez zatížení
L3
=
Délka trubice
G
=
Velikost závitu
F
=
Síla (Newton)
K
=
Poměr sil
1 N
=
0,10197 kg
1 kg
=
9,80665 N
Křivka síly

Kvocient síly je vypočítaná hodnota, která značí nárůst/pokles síly mezi dvěma měřicími body.

Čím více je tlačená plynová vzpěra stlačována, tím více v ní roste síla – jinými slovy síla roste tím, jak je pístnice zatlačována do válce. Je tomu tak proto, že je plyn ve válci více a více stlačován z důvodu proporcionálních změn uvnitř válce, což způsobí zvýšení tlaku, který se projeví osovou silou, jež tlačí na pístnici.

Křivka síly - Plynové vzpěry - Nerezová ocel 316 - FDA schváleno

  1. Síla při délce v povoleném stavu. Pružina při povolení již nevyvíjí žádnou sílu.
  2. Síla na počátku. Vzhledem ke kombinaci třecí síly připočtené k X množství N vyvíjené tlakem válce křivka jasně ukazuje, že síla začíná razantně narůstat při stlačení pneumatické pružiny. Při překonání tření křivka poklesne. Byla-li pružina po určitou dobu v nečinnosti, bude potřeba pro její aktivování síla navíc. Tento příklad ukazuje rozdíl mezi prvním a druhým pokusem o stlačení pneumatické pružiny. Při pravidelném použití pneumatické pružiny se bude křivka síly blížit spodní křivce. Pneumatická pružina, která je po určitou dobu v nečinnosti, bude pravděpodobněji blíže horní křivce.
  3. Maximální síla při stlačení. Tuto sílu skutečně nelze využít ve strukturálních kontextech. Této síly lze dosáhnout pouze krátce, když se zastaví nepřetržitý tlak/pohyb. Jakmile se pneumatická pružina již nepohybuje, bude se snažit navrátit se do své výchozí polohy, a proto bude užitná síla menší a křivka spadne do bodu 4.
  4. Maximální síla vyvinutá pružinou. Tato síla je měřena na začátku odražení pružiny. To překládá správný obrázek o tom, jakou maximální sílu pneumatická pružina vyvine, když je umístěná pevně v tomto bodě.
  5. Síla vyvinutá pneumatickou pružinou v tabulkách. Dle běžných standardů je síla pneumatické pružiny získávána z měření síly ve zbývajícím pohybu na vzdálenost 5 mm směrem do své roztažené polohy, a poté v klidové poloze.
  6. Silový faktor Silový faktor je vypočtená hodnota, která naznačuje nárůst/pokles síly mezi hodnotami v bodě 5 a v bodě 4. Jedná se tedy o faktor množství síly, které pneumatická pružina ztratí ze svého maximálního bodu pohybu 4, do bodu 5 (max. prodloužení pohybu – 5 mm). Silový faktor je vypočítáván vydělením síly v bodě 4 hodnotou v bodě 5. Tento faktor je také použit v obrácené situaci. Máte-li k dispozici silový faktor (viz hodnota v našich tabulkách) a sílu v bodě 5 (síla v našich tabulkách), lze sílu v bodě 4 vypočítat vynásobením silového faktoru silou v bodě 5.
    Silový faktor závisí na objemu ve válci ve spojení s tloušťkou pístnice a množství oleje. To je u každé velikosti jiné. Kovy a kapaliny nelze stlačit, a proto lze stlačit uvnitř válce pouze plyn.
  7. Tlumení Mezi bodem 4 a bodem 5 lze vidět v křivce síly záhyb. Právě v tomto bodě nastane fáze tlumení, která trvá po zbývající část pohybu. Tlumení probíhá prostřednictvím oleje potřebného pro prosáknutí skrz otvory v pístu. Tlumení lze upravit změnou kombinace velikostí otvorů, množství oleje, a viskozity oleje. Tlumení nelze/by se nemělo odstranit zcela, jelikož plně stlačená pružina nebude při náhlém volném pohybu pístu ztlumena, a proto se může pístnice roztáhnout z válce.
Bezpečnost

Plynové vzpěry obsahují vysoce stlačený plynný dusík. Tento plyn není hořlavý ani výbušný a není při vdechování toxický. Za žádných okolností se nepokoušejte plynovou vzpěru rozebrat nebo doplnit její náplň – z důvodu vysokého tlaku je to mimořádně nebezpečné! Plynovou vzpěru nevkládejte do ohně, nepropichujte, nelisujte ani nenařezávejte a povrch válce nesvařujte. Do povrchu pístu neškrábejte a píst nenatírejte ani neohýbejte.

Plynové vzpěry nikdy nepoužívejte jako bezpečnostní zařízení. Pokud by poškození plynové vzpěry mohlo vést ke zranění, je nutné ji zajistit pomocí bezpečnostního zařízení. Můžete také použít bezpečnostní plynovou vzpěru. Pokud konstrukce držená plynovými pružinami může způsobit zranění osob, v případě ztráty plynu plynové pružiny musí být vytvořena dodatečná ochrana, aby nedošlo ke zranění osob. V některých konstrukcích lze použít bezpečnostní potrubí pro plynové pružiny. To zajišťuje konstrukci v případě náhlého poklesu tlaku v plynových vzpěrách. Více

Montáž a použití

Plynové vzpěry je nutné skladovat a montovat tak, aby píst směřoval dolů a byl v úhlu 45°od vodorovné osy. To je důležité, protože takto bude zajištěno stálé mazání vnitřních ucpávek olejem uvnitř plynové vzpěry.

Pokud je plynová pružina namontována vodorovně nebo s pístnicí nahoru, olej vyteče z těsnění, což způsobí jeho vysychání. To nakonec zhorší funkci a nakonec může těsnění uniknout, což způsobí ztrátu výkonu plynové pružiny.

Při každé montáži je nutné zajistit, aby nevznikl boční průhyb nebo na plynovou vzpěru nepůsobily jiné síly než volný axiální pohyb v podélném směru plynové vzpěry.

Plynová pružina je zaseknutá

Když se plynová pružina nějakou dobu nepohybuje, může vyžadovat trochu síly navíc, aby ji znovu nastartovala. To je zcela normální.

Všimněte si také, že pružinu o síle více než 200N obvykle nemůžete jen tak zmáčknout rukama.

Nepoužívejte plynové pružiny jako fyzickou zarážku

U konstrukcí s plynovými pružinami se doporučuje použít fyzický doraz, který zajistí, že nedojde k přetížení plynové pružiny. Při fyzickém zastavení je pístnici zabráněno přitlačení ke dnu. Jinými slovy, kus pístnice musí být vždy vidět. To zajišťuje vlastnosti a optimální životnost plynové pružiny.

1 nebo 2 plynové pružiny?

Pokud jsou dveře rozměrné nebo těžké, doporučujeme v konstrukci použít 2 plynové vzpěry. V opačném případě hrozí deformace konstrukce. Ta může omezit funkčnost plynové pružiny a značně zkrátit její životnost. V nejhorších případech se může konstrukce dokonce zbortit.

Pokud jsou již v konstrukci dvě plynové vzpěry namontované, vždy se doporučuje obě plynové vzpěry vyměňovat zároveň. V případě výměny jen jedné vzpěry by mohl vzniknout rozdíl mezi silou ve staré a nové plynové vzpěře, který by mohl vést k nesprávné funkčnosti a zkrácení životnosti.

Údržba

Vyhněte se mazání pístnice, protože řada plynových pružin je bezúdržbová. Pro použití v nečistém prostředí je možné plynovou pružinu chránit pryžovým měchem.

Údržba

Plynové vzpěry se plní při teplotě 20 °C a počáteční síla se tedy také měří při této teplotě.

Bude se měnit přibližně o 3–3,5 % po každých 10 °C. Čím je chladněji, tím je plynová pružina slabší.

Naše plynové pružiny nejlépe fungují při teplotách mezi -30°C a +80°C. Použití pružin při teplotách blízkých těmto limitům způsobí změněnou sílu a nelze doporučit maximální použití.

Délka života

Plynové vzpěry jsou navrženy na maximálně 5 zdvihů za minutu při teplotě 20 °C. Je-li tato hodnota překročena, dojde k nárůstu tepla uvnitř plynové vzpěry, které může vést k netěsnostem ucpávek.

Plynové pružiny časem mírně ztratí tlak ve srovnání s původním tlakem v době, kdy byly namontovány. Lze očekávat ztrátu tlaku až 10 %.

Vždy použijte ten nejkratší možný zdvih a zvolte co největší průměr válce – zvýšíte tak odolnost. Dlouhé úzké plynové vzpěry jsou výrazně slabší než krátké a silné.

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.