Plynové vzpěry - Závit na obou koncích – černý nátěr

Technický výkres - Závit na obou koncích – černý nátěr
Tyto plynové vzpěry mají na obou koncích závity. Velikost závitu závisí na pístnici. Trubice je opatřena černým nátěrem a pístnice má povrchovou úpravu proti korozi. Avšak pokud se mají vzpěry používat v mokrém prostředí, doporučujeme, abyste zvolili plynové vzpěry z nerezové oceli.
Nabízíme velký výběr koncovek, které se na tyto plynové vzpěry dají našroubovat. Prohlédněte si zde náš sortiment koncovek.

87-46514-description

S černým nátěrem

Nakupovat podle
Možnosti nákupu
Ø1 - Průměr pístnice (mm)
Ø2 - Průměr trubice (mm)
L1 - Zdvih (mm) (+/- 2 mm)
F - Sila (N)
L2 - Délka mezi závity bez zatížení (mm) (+/- 3 mm)
K - Poměr sil
G - Velikost závitu (M)
Materiál

Produkty 1-10 z 1542

na stránce
Nastavit sestupně
Zobrazit ceny - Přidat do košíku Materiál Ø1
Průměr pístnice (mm)
Ø2
Průměr trubice (mm)
L1
Zdvih (mm) (+/- 2 mm)
F
Sila (N)
L2
Délka mezi závity bez zatížení (mm) (+/- 3 mm)
K
Poměr sil
G
Velikost závitu (M)
Č. zboží Stock Technické kreslení Číst dále 3D CAD
N/A 4.00 12.00 20.00 20.00 100.00 1.20 4.00 GF-4-20-20-T GF-4-20-20-T
S černým nátěrem 4.00 12.00 20.00 40.00 100.00 1.20 4.00 GF-4-20-40 GF-4-20-40
S černým nátěrem 4.00 12.00 20.00 40.00 100.00 1.20 4.00 GF-4-20-40-T GF-4-20-40-T
S černým nátěrem 4.00 12.00 20.00 70.00 100.00 1.20 4.00 GF-4-20-70 GF-4-20-70
S černým nátěrem 4.00 12.00 20.00 70.00 100.00 1.20 4.00 GF-4-20-70-T GF-4-20-70-T
S černým nátěrem 4.00 12.00 20.00 100.00 100.00 1.20 4.00 GF-4-20-100-T GF-4-20-100-T
N/A 4.00 12.00 40.00 20.00 120.00 1.20 4.00 GF-4-40-20-T GF-4-40-20-T
S černým nátěrem 4.00 12.00 40.00 40.00 120.00 1.20 4.00 GF-4-40-40-T GF-4-40-40-T
S černým nátěrem 4.00 12.00 40.00 70.00 120.00 1.20 4.00 GF-4-40-70-T GF-4-40-70-T
S černým nátěrem 4.00 12.00 40.00 100.00 120.00 1.20 4.00 GF-4-40-100-T GF-4-40-100-T

Produkty 1-10 z 1542

na stránce
Nastavit sestupně
Materiál

Válec a pístnice: Nitridované plynové vzpěry mají povrchovou úpravu zajišťující nejlepší možnou ochranu proti korozi. Trubice má polomatný černý nátěr a pístnice je ošetřena plazmovou nitridací, díky níž je povrch mimořádně odolný proti opotřebení a zajišťuje optimální ochranu proti korozi.
Povrchová úprava však nemůže nahradit speciální plynovou vzpěru z nerezové oceli.

Olej: Olejem je běžný mazací olej, který ale není schválen pro použití v kombinaci s potravinami. Můžeme dodat plynové vzpěry pro použití spolu s potravinami. Pokud máte o takové řešení zájem, obraťte se na nás.

Plyn: Plynem je dusíkatý plyn.

Číslo zboží

Plynové vzpěry v nabídce společnosti Sodemann Industrifjedre A/S se definují na základě tloušťky pístnice, zdvihu a síly v N.
Číslo zboží

Křivka síly

Čím více je tlačená plynová vzpěra stlačována, tím více v ní roste síla – jinými slovy síla roste tím, jak je pístnice zatlačována do válce. Je tomu tak proto, že je plyn ve válci více a více stlačován z důvodu proporcionálních změn uvnitř válce, což způsobí zvýšení tlaku, který se projeví osovou silou, jež tlačí na pístnici.

Popis

Plynové vzpěry obsahují vysoce stlačený plynný dusík. Tento plyn není hořlavý ani výbušný a není při vdechování toxický. Za žádných okolností se nepokoušejte plynovou vzpěru rozebrat nebo doplnit její náplň – z důvodu vysokého tlaku je to mimořádně nebezpečné! Plynovou vzpěru nevkládejte do ohně, nepropichujte, nelisujte ani nenařezávejte a povrch válce nesvařujte. Do povrchu pístu neškrábejte a píst nenatírejte ani neohýbejte.

Montáž a použití

Plynové vzpěry nikdy nepoužívejte jako bezpečnostní zařízení. Pokud by poškození plynové vzpěry mohlo vést ke zranění, je nutné ji zajistit pomocí bezpečnostního zařízení. Můžete také použít bezpečnostní plynovou vzpěru. Zavolejte, pokud potřebujete další informace.

Plynové vzpěry je nutné skladovat a montovat pístem dolů a v úhlu 45° od vodorovné osy. To je důležité, protože takto bude zajištěno stálé mazání vnitřních ucpávek olejem uvnitř plynové vzpěry.

Bude-li plynová vzpěra namontována vodorovně nebo s pístem otočeným nahoru, olej vyteče z ucpávek a výsledkem nesprávné montáže bude opotřebení a prosakující ucpávky. Při každé montáži je nutné zajistit, aby nevznikl boční průhyb nebo na plynovou vzpěru nepůsobily jiné síly než volný axiální pohyb v podélném směru plynové vzpěry.

Vždy použijte ten nejkratší možný zdvih a zvolte co největší průměr válce – zvýšíte tak odolnost. Dlouhé úzké plynové vzpěry jsou výrazně slabší než krátké a silné.

Nerezové plynové vzpěry vždy instalujte ve vlhkém prostředí nebo je používejte pro aplikace v potravinářském průmyslu. Upozorňujeme, že olej v plynových vzpěrách není schválen k použití v potravinářském průmyslu.

Plynové vzpěry tedy nemontujte přímo nad výrobky, neboť z opotřebené plynové vzpěry může vytékat olej. Píst není nutné mazat, protože vzpěra je bezúdržbová. Plynovou vzpěru nevystavujte vibracím.

Plynové vzpěry jsou navrženy na maximálně 5 zdvihů za minutu při teplotě 20 °C. Je-li tato hodnota překročena, dojde k nárůstu tepla uvnitř plynové vzpěry, které může vést k netěsnostem ucpávek. Plynové vzpěry jsou při správné montáži navrženy na životnost 30 000 cyklů.

V konstrukci se doporučuje vždy používat fyzické zarážky. Bude tak zajištěno, že plynová vzpěra nebude použita s vyšším než navrženým zatížením. Pohyb plynové vzpěry je tlumen až v poslední části, aby nedošlo k úplnému vysunutí pístu.

V plynových vzpěrách postupně mírně klesá tlak oproti původnímu tlaku v době montáže. Očekávat lze pokles tlaku až o 10 %.

Doporučuje se, aby bylo i nadále zajištěno fungování plynové vzpěry podle konstrukčních požadavků. V případě pochybností plynovou vzpěru vyměňte. Pokud plynové vzpěry fungují ve dvojicích, doporučuje se vyměnit je obě. Rozdílný tlak v plynových vzpěrách fungujících ve dvojicích má za následek jejich kratší životnost.

Naše plynové vzpěry pracují nejlépe za teplot od -30 °C do +80 °C. Pokud se vzpěry používají za teplot, které se blíží těmto mezním hodnotám, budou na ně působit odlišné síly a vzpěry nebudou využity na maximum. Síla stlačené plynové vzpěry je vyšší než síla ve vysunuté poloze. Koncová síla Fn se vypočítá vynásobením počáteční síly koeficientem síly dané plynové vzpěry. Plynové vzpěry se plní při teplotě 20 °C a počáteční síla se tedy také měří při této teplotě. Síla se bude měnit přibližně o 3–3,5 % na každých 10 °C. Tolerance rozměrů při vysunuté délce (L2) jsou +/-3 mm.

Nekompatibilita aplikace Internet Explorer

Tento web bohužel nefunguje dobře s prohlížečem Internet Explorer. Doporučujeme použít jeden z následujících bezplatných prohlížečů:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.